About

[EN] This site wants to increase attention, particularly in belgium, in support with the Kurdish liberation movement with reports, actions and material to spread.

[FR] Ce site veut augmenter l’attention en solidarité, surtout en belgique, vers le mouvement de libération Kurde avec des rapports, des actions, du matériel a diffuser.

[NL] Deze site wilt de aandacht verhogen, vooral in belgië, in steun met de Koerdische vrijheidsbeweging met verslagen, acties en materiaal om te verspreiden.