Oproep voor dag X: GEEN OORLOG IN NOORD-SYRIË!

Oproep voor dag X*: GEEN OORLOG IN NOORD SYRIË!

Als Internationalistische Commune van Rojava en als internationale campagne RISEUP4ROJAVA roepen we op tot een wereldwijde mobilisatie tegen een Turkse invasie in Noord-Syrie.

Zeven jaar geleden begon in Rojava een revolutie die het leven van miljoenen mensen radicaal veranderde. De Koerden bevrijdden zich van de dictatuur van het Assad-regime en organiseerden zich in zichzelf besturende raden, gemeenten en coöperaties. Vooral de autonome organisatie van vrouwen werd de drijvende kracht achter de sociale revolutie. In de loop van de strijd tegen de islamitische staat ontwikkelde zich een uniek multi-etnisch en multireligieus project, dat vandaag de dag de vreedzame coëxistentie van miljoenen Koerden, Arabieren en christenen garandeert. De Democratische Federatie van Noordoost-Syrië is een uniek voorbeeld voor de visie van een vreedzaam en democratisch Midden-Oosten en is daarom altijd een doorn in het oog geweest van zowel regionale mogendheden als imperialistische staten.

De afgelopen dagen en weken hebben de bedreigingen tegen de Democratische Federatie van Noordoost-Syrië een nieuw niveau bereikt. Tanks en zware geweren wachten nu al aan de Turkse grens, F16- straaljagers staan klaar om te vertrekken en het Turkse bezettingsleger bereidt zich voor om de Democratische Federatie uit te roeien. In hun kielzog zullen tienduizenden leden van islamitische bendes naar Rojava en Noordoost-Syrië marcheren. Wat dat betekent zien we elke dag in Afrin, het door Turkije bezette gebied, dat dagelijks te maken krijgt met moord, verkrachting, marteling en verdrijving van de lokale bevolking. Een nieuwe oorlog zou Syrië en het hele Midden-Oosten in een nieuwe chaos storten en honderdduizenden mensen op de vlucht doen slaan voor de Turkse troepen en hun islamitische huurlingen.

Maar als de Turkse regering en haar handlangers verwachten dat hun uitroeiingsfantasieën werkelijkheid worden, hebben ze geen rekening gehouden met het verzet van de vrouwen- en volksverdedigingseenheden (YPJ/YPG) en vooral het verzet van de mensen in Noord- en Oost-Syrië zelf. Degenen die de islamitische staat hebben verslagen door de opoffering van duizenden martelaren en het moedige verzet van de bevolking zullen de zelfbesturende gebieden verdedigen tegen een Turkse invasie.

We moeten allemaal ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid nemen om deze revolutie te verdedigen!

De militaire, economische en diplomatieke samenwerking tussen Turkije, de VS, de NAVO en de Europese landen moet aan de kaak worden gesteld en politiek worden aangevallen. Geen steun voor Erdogan, zijn regime en zijn oorlog! Geen wapenleveringen en geen financiële of politieke steun voor het Turkse uitroeiingsbeleid!

Als democratische bewegingen besluiten deze kwestie op de agenda te zetten: in de media, op straat, in de fabrieken, bedrijven en klaslokalen van hun land, dan kunnen we een gemeenschappelijke kracht ontwikkelen tegen de Turkse oorlogsplannen. We moeten een permanent politiek verzet opbouwen dat de samenwerking met het Turkse fascisme in onze landen kan verhinderen.

Mocht het tot dag X komen, het begin van een Turkse invasie: ga de straat op, onderneem actie, bezet, verstoor en blokkeer!

Laat de verantwoordelijken in de hoofdkantoren van regeringen en bedrijven zien wat u van hun oorlog vindt!
Samen kunnen we de aanvalsoorlog van Turkije stoppen! Geen oorlog tegen Noord-Syrië!

De revolutie in het noordoosten van Syrië zal overwinnen, het fascisme zal vernietigd worden!

*overgenomen van de internationalistische commune van Rojava

Politieke situatie in Turkije [overgenomen van koerdischnieuws.nl]

Mensen die de situatie volgen weten dat er op 6 mei een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Koerdische volksleider Abdullah Öcalan en zijn advocaten. Deze ontmoeting heeft kunnen plaatsvinden door het doorzettingsvermogen van de hongerstakers en de inzet van de moeders van de actievoerders. Via de media heeft iedereen beelden kunnen zien van hoe hardhandig die moeders aangepakt werden. Zij hebben de stilte rond de isolatie van Abdullah Öcalan op het gevangeniseiland Imrali doorbroken. De Turkse staat kwam door de oplopende druk in de moeilijkheden. Dit is dus het succes van de weerstand.

De HDP heeft alvorens de ontmoeting plaatsvond, gesprekken gevoerd met functionarissen van de staat. Uit die gesprekken werd het duidelijk dat de hongerstakingen en de moeders ook druk gecreëerd hebben binnenin de AKP zelf. Uit die gesprekken kwam men weliswaar niet tot het gewenste resultaat. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden als we praten over succes. De AKP-regering probeert door het toelaten van de ontmoeting met Öcalan de meer conservatieve stemmen van de Koerdische bevolking te winnen voor de komende (her)verkiezingen in Istanbul. Van kijk we laten hem met zijn broer spreken, zijn advocaten hebben hem ook gesproken, een snuifje islam erbij en we zijn vertrokken. Ietsje verder kom ik terug op wat de houding van de Koerdische beweging hieromtrent is.

???????????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ????̈???????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????

Öcalan zelf en de 3 andere gedetineerden verkeren in goede gezondheid en hun moreel is goed. Ze bedanken en begroeten de actievoerders en geven eveneens aan dat ze hun gezondheid belangrijk vinden. Het is belangrijk om te weten dat alvorens er begonnen werd met het lezen van de boodschap er duidelijk werd gezegd: “Dit is geen onderhandelingsverklaring”.

???????????????????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????????

Dat geeft meer duiding over de boodschap die hij geeft over Rojava en over wat hij bedoelt met “rekening houden met de gevoeligheden van Turkije”. Die laatste zin is geen verklaring van Öcalan zelf. Hij communiceert daar enkel een eis van de Turkse staat, die zij hem communiceerden tijdens 1 op 1 gesprekken, naar buiten toe en moet dus geïnterpreteerd worden als een diplomatische boodschap. Door te zeggen dat dit geen onderhandelingsverklaring is, geeft hij aan dat dit geen overeenkomst is tussen hem en de Turkse staat en dat dit aldus moet geïnterpreteerd worden. Dit is ook onmiddellijk een antwoord op de kritieken als zou men willen toegeven aan de eisen van de Turkse staat aangaande Rojava.

???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????

Door veel buitenstaanders wordt de vraag gesteld waarom de hongerstakingen nu niet ophouden. Dat duidt op een gebrek aan kennis over de situatie. Het hoofddoel is de volledige opheffing van de structurele isolatie. Dit is niet zoals nu enkele bezoeken toestaan op momenten dat de staat het moeilijk krijgt of geen manoeuvreerruimte meer heeft. We moeten erin geloven dat de isolatie volledig zal doorbroken worden door de weerstand van de actievoerders. Het zijn ook enkel de actievoerders zelf die kunnen beslissen over het al dan niet beëindigen van hun actie. Zij willen de isolatie doorbreken. Het enige wat wij hier vanop afstand kunnen doen is hard werken, acties voeren, media informeren en diplomatie.

Laat het duidelijk zijn dat het doorbreken van de isolatie zeker invloed zal hebben op het politieke tableau in Turkije en later ook op Rojava.

???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????

Aangaande de verkiezingen kunnen we het volgende zeggen. Het was al enige tijd duidelijk dat de AKP op zoek was naar een manier om naar nieuwe verkiezingen voor Istanbul te gaan. Ze zijn daarin geslaagd door een aantal illegale maatregelen te nemen. In de YSK (de hoge kiesraad van Turkije) zijn er normaal 7 permanente leden en 4 reserves. We zien bij de stemming over het kiesresultaat in Istanbul dat er in de staat zelf een splitsing is. Er stemden 3 leden voor en 4 mensen tegen een herverkiezing. Imamoglu zou dus als rechtmatige winnaar uitgeroepen worden. Een finale bindende beslissing werd zo lang mogelijk uitgesteld door constant nieuwe materie en klachten aan te brengen. Zo kon de AKP in de tussentijd op zoek naar een manier om de interne stemming van de kiesraad te omzeilen. Hoe is ze daar uiteindelijk in geslaagd? Ze heeft op een of andere manier de 4 reserves mee kunnen betrekken in de stemming. Daardoor werd het uiteindelijke resultaat 7 voor en 4 tegen een herverkiezing.

We moeten begrijpen dat dit volledig illegaal is. Reserves mogen enkel deelnemen als iemand van de permanente leden zelf afwezig is door bv. ziekte of in het slechtste geval sterfte. Anders bestaat er geen enkele mogelijkheid voor een reserve om mee te doen. Er bestaat jammer genoeg ook geen mechanisme om dit aan te klagen binnen de YSK. De YSK is namelijk een instelling die helemaal bovenaan in de structuren staat en onaantastbaar is.

Voor de complot-theoretici moeten we duidelijk maken dat er zeker geen deal is tussen de Koerden en de AKP. De Koerden kiezen er klaar en duidelijk voor om het antifascistisch front te versterken en dit niet enkel in het kader van verkiezingen. Daarvoor verwijs ik graag naar de verklaringen van de HDP en andere prominente mensen in de Koerdische beweging.

Erdogan en zijn entourage concentreren zich met man en macht op Istanbul. De stad moet koste wat het kost binnengehaald worden. Dus het antifascistisch blok weze gewaarschuwd voor allerhande onregelmatigheden, gesjoemel, fraude en bedreigingen.

Auteur: Delil Agbaba
Woordvoerder Externe Relaties NavBel.

Wereldwijde oproep: #riseup4rojava- vernietig Turks fascisme!

[NL] Deze oproep werd gelanceerd door de campagne van riseup4rojava.org.

Terwijl de volkeren van Rojava hun strijd voor hun rechten op zelfbeschikking voortzetten, voor de bevrijding van vrouwen en een radicale democratie, om zich tegen de aanvallen van Jihad groepen en de Turkse fascistische staat te verdedigen, blijven de vertegenwoordigers van hypocriete regeringen handen schudden met de Turkse onderdrukkers.

Hoewel de plannen voor de uitroeiing van de revolutie in Koerdistan en Syrië worden gemaakt in Ankara, verrijkt de Europese, Russische en Amerikaanse wapenindustrie zich van dag tot dag en profiteert van de oorlogen in het Midden-Oosten. Hun winst is ten koste van miljoenen levens.

Terwijl honderdduizenden uit Afrin verdreven werden, buiten de Jihad-groeperingen en hun families, gesteund, bewapend en geleid door het Turkse leger de middelen van het volk uit. Het is het symbool van Afrin, de olijfolie van olijfbomen geteeld voor honderden jaren, hetgeen wordt verkocht in Turkije, Spanje en andere Europese landen. Dat is waar de Turkse staat het over heeft als het erop aankomt de grenzen te verankeren: etnische zuiveringen en de aanval op de lokale bevolking door Jihad-groeperingen.

Niet alleen in Afrin, maar ook in de Koerdische bergen en in de Turkse gevangenissen wordt een weerstand gevoerd tegen deze aanslagen. In het noorden van Syrië, hebben de Syrische democratische krachten (SDF) en de zelfbeschermingseenheden van het volk (YPG en YPJ) onlangs vernietigd wat van de islamitische staat overbleef. Deze historische overwinning was alleen mogelijk dankzij de moed en opoffering van duizenden martelaren en de heldhaftige weerstand van de lokale bevolking. Duizenden vrouwen hebben zich bevrijd en autonoom georganiseerd. En niet te vergeten, alle gemeenten en coöperatieven die er zijn opgericht. De maatschappijen van Koerdistan, noordelijk en oostelijk Syrië zijn in opstand gekomen en maken elke dag vorderingen daarin.

Met het voortdurende succes van de revolutie zijn de bedreigingen van Erdogan voor een vernietigende militaire aanval in noordelijk Syrië aanzienlijk gegroeid.

Ondanks de verklaring van Turkije dat het succesvol is in het buiten de Europese grenzen houden van de vluchtelingencrisis, merken meer en meer mensen het ware gezicht van dit regime. In werkelijkheid: zolang Turks facsisme niet wordt verslagen, zal DAESH een bedreiging blijven en de revolutie in Rojava niet verzekerd.

Wij hebben de plicht om de militaire en diplomatieke samenwerking tussen de regering van de AKP-MHP en de opportunistische regeringen van de Verenigde Staten en West-Europa bloot te leggen en er tegen te strijden. We moeten een collectieve weerstand opbouwen tegen deze samenwerking tussen onze regeringen en de Turkse fascistische staat. Fysieke bestrijding van Turkse en Jihadistische agressie in het Midden-Oosten moet expliciet worden gekoppeld aan de strijd tegen het beleid van medeplichtige regeringen. Als meer democratische en revolutionaire bewegingen zich mobiliseren en zich in hun gemeenschappen en klaslokalen kunnen organiseren, als zij erin slagen om de mediatieke ruimte te bezetten, dan kunnen wij een tweede front vormen tegen Turks fascisme en imperialisme in het Midden-Oosten.

We moeten acties ontwikkelen, coördineren en internationaliseren. We moeten overgaan van een politiek van protest naar een beleid van permanente politieke weerstand. Het Turkse leger vuurt met haar wapens en de NAVO levert de munitie. De bevolking van Koerdistan en van Noord-Syrië reageren al op deze aanslagen. Wij, als revolutionaire antifascistische krachten, zullen deelnemen aan acties, door sittings, blokkades en verstoringen van militaire, diplomatieke en economische samenwerking met de Turkse fascistische staat in onze landen.

Wij zullen onze solidariteit betuigen met de mensen van Rojava door de volgende doelstellingen en acties:

1. Wij verdedigen de revolutie en zijn verwezenlijkingen. We zijn afgestemd op de revolutie in Koerdistan, de beslissende strijd tegen de grootste fascistische manifestatie van onze tijd, en voor de bevrijding van vrouwen en de samenleving. We zien dit revolutionaire proces als een aanpassing aan de continuïteit van de weerstand in de geschiedenis van de mensheid in lijn met de ervaringen van de Oktoberrevolutie, de Spaanse revolutie en de Cubaanse revolutie.

2. Wij zullen bedrijven en financiële instellingen die de Turkse fascistische staat militair of financieel ondersteunen, verstoren, blokkeren en bezetten. Dit impliceert het blootstellen van de waarheid en het verspreiden van informatie, door massa-acties evenals burgerlijke ongehoorzaamheid.

3. Wij veroordelen alle organisaties, regeringen en allianties die de Turkse fascistische staat steunen. We moeten hun samenwerking analyseren, hun belangen afleiden en onthullen. De vijanden van de revolutie in Koerdistan en Syrië zijn ook onze vijanden. Wij zijn tegen de interventies en het beleid van de bezetting van de NAVO en Rusland in het Midden-Oosten.

4. we zullen voorkomen dat de leugens van de Turkse propaganda zich verspreiden en op die manier Turks fascisme tegengaag. Via gelobby en propaganda proberen ze steun te verwerven voor hun misdadige oorlog en proberen ze hun ideologie te verspreiden. We zullen hiertegen vechten. Turks fascisme is onze gemeenschappelijke vijand, onze eenheid is internationaal en antifascistisch.

Wij roepen alle activisten en militanten op om zich aan te sluiten #riseup4rojava

DE REVOLUTIE IN HET NOORDEN VAN SYRIË ZAL WINNEN, TURKS FASCISME ZAL WORDEN VERNIETIGD!

LANG LEVE DE INTERNATIONALE ANTI-FASCISTISCHE SOLIDARITEIT!

SOLIDARITEIT MET DE ANTIFASCISTISCHE KRACHTEN IN TURKIJE, IN KOERDISTAN EN IN HET HELE MIDDEN-OOSTEN!

Oproep voor actiedagen eind januari

*[NL] vertaling uit het Engels.

De bevolking van Noord-Syrië onder democratisch zelfbestuur (Rojava) wordt aangevallen door het Turkse leger en haar jihadistische bendes. Deze dreigen de Democratische Federatie van Noord-Syrië (Rojava) binnen te vallen en te bezetten. De Turkse staat en haar lakeien willen macht, olie en land. Net zoals ze vanaf begin 2018 de regio Afrin bezetten, willen ze deze keer heel Noord-Syrië bezetten.

Naast het uitlokken van een humanitaire ramp – het veroorzaken van talloze burgerdoden en het wegjagen van miljoenen mensen uit hun huizen – dreigt deze aanval de sociale revolutie te vernietigen die zich in de regio heeft ontwikkeld. Een revolutie die gebaseerd is op ecologie, vrouwenemancipatie en democratie.

Een oorlog tegen de Democratische Federatie van Noord-Syrië betekent ook een oorlog tegen de natuur en het ecologische levensonderhoud van alle mensen die er wonen. De oorlogen voor suprematie in het Midden-Oosten in de afgelopen decennia hebben niet alleen miljoenen mensen gedood – ze hebben ook grote gebieden vernietigd door het verbranden van bossen en bombardementen, het land verontreinigd met uranium, munitie en chemische wapens, en ze resulteerden in de plunderingen van oliebronnen.

Maar ondanks alle vernietiging is er hoop: al jaren is er een groeiende ecologische beweging in alle delen van het Midden-Oosten. In Koerdistan willen mensen de problemen oplossen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, oorlogen, kolonialisme en kapitalistische uitbuiting. De Mesopotamia Ecology Movement werd enkele jaren geleden opgericht om te strijden tegen dammen die door de Turkse staat worden gebouwd en die leidden tot verwoestijning in Koerdistan en de vernietiging van traditionele landbouw. Over heel Koerdistan werken activisten aan herbebossing ter bestrijding van de vervuiling en de verwoestijning in Bakur (Noord-Koerdistan) en in Rojava. De steun aan herbebossing is ook één van de hoofddoelen van de Make Rojava Green Again-campagne.

Met de naderende invasie van de Democratische Federatie van Noord-Syrië zou de vernietiging van deze natuur een nieuw stadium bereiken en tevens de ecologische revolutie in de regio bedreigen. Daarom roepen we al onze supporters en ecologen over de hele wereld op om op te treden tegen de bedreiging van een Turkse invasie in Noord-Syrië.

De agressie tegen Noord-Syrië bedreigt ook de vreedzame coëxistentie tussen religieuze gemeenschappen, culturen en volkeren. In Noord-Syrië staat vandaag alles op het spel: het gaat over het verdedigen van hoop, leven en menselijkheid tegen het fascisme. De Rojava-revolutie is een baken van hoop voor vrouwen in het Midden-Oosten en daarbuiten. Het laat zien dat de bevrijding van vrouwen van de dictatuur van het patriarchaat mogelijk is. De oorlog van Erdogan is gericht op het vernietigen van een samenleving gebaseerd op gelijke rechten en ondermijnt alle verworvenheden van de vrouwenbeweging, zoals het al is gebeurd in de invasie en bezetting van Afrîn.

Staten en bedrijven over de hele wereld zijn medeplichtig aan deze misdaad. Veel Europese en Amerikaanse bedrijven handelen met, produceren en beleggen in Turkije. Westerse banken verlenen Erdogan krediet en de NAVO-staten gaven Erdogan het groene licht voor zijn invasiedreigingen door zijn troepen uit de regio terug te trekken. Ze nemen allemaal deel aan de oorlog tegen de Democratische Federatie van Noord-Syrië en zullen ons verzet ontmoeten.

Samen met de Internationalistische Commune van Rojava pleiten we ervoor om op 27 en 28 januari 2019 over de hele wereld te starten met acties. Allen die zich inzetten voor de natuur en een ecologisch leven, allen die vechten voor een feministisch alternatief, allen die zich inzetten voor mensenrechten en vrede moeten zich bewust zijn van wat er in Syrië gebeurt. Wat daar gebeurt, heeft gevolgen voor ons.

Wij eisen:

* De NAVO-staten en Rusland moeten zich duidelijk uitspreken en verzetten tegen de invasieplannen van de Turkse staat. Ze moeten de Democratische Federatie van Noord-Syrië erkennen en de vertegenwoordigers van Rojava moeten worden betrokken bij de onderhandelingen over het conflict in Syrië.

* Economische samenwerking met Erdogan en de Turkse staat moet worden gestopt. Dit betreft met name bedrijven die produceren in, verkopen aan of investeren in Turkije. Alle exporten van wapens, voertuigen en brandstof die worden gebruikt voor oorlogsvoering moeten worden gestopt.

Je kan hier iets aan doen! Laat zien hoe regeringen, bedrijven en militaire structuren in je thuisland zijn verbonden met het regime van Erdogan en de oorlog tegen Noord-Syrië en laat ze stoppen.

Mesopotamië Ecology Movement & Make Rojava Green Again, January 7, 2019

Onderteken deze oproep: contact@makerojavagreenagain.org