Cassatieberoep tegen buitenvervolgingstellingen in PKK-dossiers verworpen

Het hof van cassatie heeft dinsdag het cassatieberoep verworpen dat het federaal parket had ingesteld tegen twee arresten van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling waarbij beweerde leden van de PKK buiten vervolging werden gesteld. Met de beslissing van het hoogste hof komt een definitief einde aan beide dossiers, die jarenlang hebben aangesleept. De Raad van de Koerdische Gemeenschap van België reageert verheugd.

Continue reading “Cassatieberoep tegen buitenvervolgingstellingen in PKK-dossiers verworpen”

Analysis: Turkey’s neo-Ottoman interests

[https://www.womendefendrojava.net]

The main purpose behind the invasion of northern and eastern Syria by the Turkish state and its gangs is to change the demographic structure of the region. Turkey has launched a war of aggression stating it wants to create a safe zone, and called these attacks “Source of Peace”. We know what that means from the massacre they committed in Afrîn under the name “Olive Branch”. Since then, hundreds of people have been killed in Afrîn, thousands kidnapped and tortured, olive groves and historical sites destroyed, hundreds of thousands forced to flee.

 

Continue reading “Analysis: Turkey’s neo-Ottoman interests”

Stop de illegale Turkse invasie in Noordoost-Syrië en verdedig de democratie in Rojava!

De gevolgen van het Turks militair offensief zijn desastreus. Het lijkt erop dat een groot deel van de publieke opinie in ons land het Turks optreden unaniem veroordeelt. Om die reden heeft het Koerdisch Instituut zich samen met het Defend Rojava Platform gebogen over een campagnetekst waarvan we hopen dat hij vele mensen bereikt en beroert, en dat hij breed gedragen wordt. Hoe meer mensen, partnerorganisaties, bewegingen en verenigingen deze tekst onderschrijven en ondertekenen, des te groter de weerklank. Contacteer ons op koerdisch.instituut@skynet.be als je deze tekst wil onderschrijven. 

Stop de illegale Turkse invasie in Noordoost-Syrië en verdedig de democratie in Rojava!

Op 9 oktober heeft Turks president Recep Tayyip Erdoğan een onrechtmatige, onrechtvaardige en onverantwoorde invasie gelanceerd tegen Noord-Syrië. In de bombardementen vielen honderden burgerdoden. Volgens cijfers van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn op datum van 29/10/2019 reeds 300.000 anderen ontheemd en op de vlucht.

In naam van het Defend Rojava Platform zijn wij, de ondertekenaars van deze verklaring, uitermate bezorgd over het lot van de lokale burgerbevolking, het voortbestaan van de democratische verwezenlijkingen in Rojava en de regionale en mondiale veiligheid. We eisen de onmiddellijke stopzetting van deze agressie-oorlog en de terugtrekking van Turkije uit het gebied.

De Turkse invasie is een grove schending van de soevereiniteit van Syrië en dus een zware inbreuk op het internationaal recht. De gevolgen zijn desastreus.

Hoewel er absoluut geen dreiging uitgaat van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), wil Erdoğan, onder het mom van de strijd tegen het terrorisme, zijn voorstel voor een veiligheidsbuffer langs militaire weg realiseren. In die zogenaamde safe zone wil hij miljoenen Syrische vluchtelingen hervestigen. Dat zou de demografische verhoudingen in het gebied fors aantasten en ervoor zorgen dat de Koerden van Bakur (Zuidoost-Turkije) en Rojava (West-Koerdistan) volledig van elkaar worden afgesneden. Om dit te bereiken doen de Turkse staat en zijn jihadistische bendes eerst en vooral een beroep op etnische zuivering. Folteringen, executies, verkrachtingen en het gebruik van witte fosfor tegen burgers worden niet geschuwd. Deze bewuste oorlogsmisdaden moeten onmiddellijk een halt toe worden geroepen.

Erdoğan is niet aan zijn proefstuk toe. Het Turkse offensief tegen Afrin in 2018 maakte meer dan 500 burgerdoden en het gebied wordt al bijna twee jaar bezet door Turkse troepen en dezelfde jihadistische bendes. De demografie van het gebied veranderde compleet. Meer dan 150.000 mensen sloegen op de vlucht en in de huizen van de gevluchte Koerdische bewoners leven ondertussen geplaatste Arabische gezinnen. Volgens een recent rapport, dat tot stand kwam met de hulp van 11.11.11, wordt de oorspronkelijke bevolking op grote schaal gediscrimineerd en leven ze onder de voortdurende dreiging van uitzetting, inbeslagname, raids en plundering door pro-Turkse milities. Er wordt dus al langer gewezen op de explosiviteit van de situatie. De nieuwe onbedachtzame Turkse invasie is alleen maar olie op het vuur.

Ten tweede kunnen we ons verwachten aan nieuwe golven van migratie. De voorbije weken sloegen al 300.000 mensen op de vlucht. Volgens een verklaring van 15 organisaties op het terrein hebben momenteel al 1.65 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. De instabiliteit dwingt op dit moment verschillende hulporganisaties om hun programma’s op te zeggen of ze te verplaatsen naar andere regio’s. Als niet snel stappen worden ondernomen om een einde te maken aan het geweld, zullen de vluchtelingenstroom en de nood aan hulp alleen maar in proportie toenemen.

Ten slotte maakt Islamitische Staat (IS) gebruik van de chaos om zich te hergroeperen. Hoewel de terroristische organisatie enkele maanden geleden van het Syrisch strijdtoneel verdween, bleven sommige terreurcellen onder de radar actief en ontsnapten de voorbije weken ook 900 IS-aanhangers uit gevangenissen in het gebied dat bewaakt werd door de SDF. De heropleving van IS is een catastrofe voor de regionale en mondiale veiligheid en voor het vooruitzicht op een democratisch en vreedzaam Midden-Oosten.

De SDF vormden jarenlang de ruggengraat van de internationale coalitie tegen IS. In naam van het westen, de democratie en de mensheid brachten zij grote offers gebracht om de terroristische groepering te verslaan. Elf duizend strijders lieten het leven en duizenden anderen raakten gewond. Hun strijd is dus onlosmakelijk ook onze strijd.

Bovendien was Noord-Syrië de voorbije jaren het toneel van één van de meest veelbelovende ontwikkelingen in de recente geschiedenis van het Midden-Oosten. In een complexe oorlogscontext stampten de Syrische Koerden samen met de andere volkeren van de regio, Assyriërs, Chaldeeërs, Arabieren, Turkmenen, Tsjetsjenen, Alevieten en Yezidi’s, een inspirerend en alternatief samenlevingsmodel uit de grond dat als model kan dienen voor een naoorlogs Syrië. Ronkende principes als radicale gendergelijkheid, basisdemocratie, ecologie en etnisch-cultureel pluralisme worden sinds 2012 consequent in de praktijk gebracht en maakten van het gebied de meest vreedzame en welvarende plek in heel Syrië.

Het is niet minder dan cynisch dat de SDF nu als pionnen in een internationaal schaakspel worden gebruikt en dat hun indrukwekkende verwezenlijkingen geofferd worden op het slachtblok van de internationale politiek. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om een einde te maken aan het geweld. Militair ingrijpen kan nooit het antwoord zijn op instabiliteit en conflict. We roepen op om:

  • Dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen.
  • Een internationaal tribunaal op te richten om de verantwoordelijken van de oorlogsmisdaden te berechten.
  • Een ‘no-fly zone’ in te stellen boven Noord-Syrië.
  • Een internationale vredesmacht (interpositiemacht) in te zetten die de veiligheid van alle betrokkenen kan garanderen en kan waken over het respecteren van een wapenbestand
  • De wapenhandel met Turkije stop te zetten en een wapenembargo af te kondigen
  • Het NAVO-lidmaatschap van Turkije te bevriezen wegens het schenden van het NAVO-handvest
  • Het autonome zelfbestuur van Noordoost-Syrië binnen de grenzen van het huidige Syrië te erkennen.
  • Diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen, met vertegenwoordiging van de Autonome Administratie van Noordoost Syrië

 

Graffiti-action Ghent

“A few weeks ago on the day Anna Campbell died (killed on 15/03/18), some people from Ghent made a solidarity action, they put up a graffiti piece in memory of her achievements and her death. The artwork was made under a bridge in Ghent where many people can see it. In loving memory of Anna Campbell. Rest in Power!”

https://325.nostate.net/tag/ghent/

 

 

World resistance day 2nd November

Against the Turkish war of agression. Disturb. Block. Occupy. # RiseUp4Rojava #DefendRojava

The revolution in Northeast Syria will prevail, fascism will be smashed!

At 4pm on October 9th, the Turkish occupation army and its Islamist allies began their long-prepared war of aggression against the liberated areas of northern Syria.

At four o’clock sharp in the afternoon, bombs rained down on people in towns and villages on the border. Jihadist militias began their advance under the leadership of the Turkish army and tried to penetrate into the border area. Turkey is talking about a “military operation” aimed at “securing the border” and establishing a so-called “peace corridor”, but the fact is that the Turkish army and the Islamist mercenaries under its command are concerned with nothing less than the occupation of the mostly Kurdish populated entire area along the Turkish-Syrian border.

The regime in Ankara speaks of the “fight against terrorism” and emphasizes that their war of aggression is not about the war on the civilian population, but indiscriminate bombing of civilian settlements, looting and mass deportations of hundreds of thousands of people, arbitrary executions and the brutal abduction of hundreds of civilians speak a different language. The further the war against northern Syria progresses, the more it becomes clear, what Erdogan is really about, namely ethnic cleansing through the violent expulsion of millions of people and the long-term demographic change of the entire region.

In the north of Syria, in the shadow of the Syrian civil war, a revolutionary and democratic social project has thrived in the past seven years that has been a thorn in the side of the region’s powers and imperialist states from the very beginning. The societies of Northeastern Syria established their own self-government and created an oasis of peace, based on the equal coexistence of all groups of the local population, the liberation of women, an ecological economy and radical democracy. The Democratic Federation of Northeast Syria has become a living example of a peaceful and democratic future for the Middle East, beyond local despotism and foreign rule. Finally, the defense forces of the peoples of northeastern Syria, the Syrian Democratic Forces, succeeded in smashing the last remnants of the Turkish-based IS caliphate.

Today, Islamist militias, most of them fighters of the Islamic State and al-Qaeda, are advancing again with the Turkish occupation offensive in northern Syria and spreading fear and terror. The states of the International Coalition, above all the United States of America, have paved the way for the Turkish war of aggression with their coordinated withdrawal of troops. They gave away their former allies to destruction and sacrificed the peoples of northeastern Syria to their filthy interests. The states of the world have agreed to close their eyes while the Turkish occupation army and its jihadists are committing a genocide with NATO weapons.

But we will not stand by and witness in silence the massacres that take place in the eyes of the world today. Only a broad and resistant anti-war movement will stop this war. Just as people were pouring worldwide into the streets against the Vietnam War or the US invasion of Iraq in 2003, the conscience of humankind must rise in revolt today in the face of the Turkish barbarism in northern Syria.

On November 1st, 2014, millions of people around the entire world took to the streets for a day to express their solidarity with the heroic resistance of Kobanê. We call for this year’s November 2nd to be a day of global resistance against the Turkish War of Aggression, to break the normal situation and to paralyze life. Participate in creative and diverse actions of civil disobedience, demonstrations, and many more, and take over the streets and public spaces.

As long as the killing continues, the resistance must not stop.

taken over from here: https://riseup4rojava.org/world-resistance-day/

24.10 Direct action. Boycot Turkish Airlines.

A direct action took place yesterday night against two TUI offices in Brussel. The report from #RiseUp4Rojava underneath.#WomenDefendRojava